Datenschutzerklärung

Préambule

Vallée de la Drôme Tourisme verwerkt persoonsgegevens (hierna „Persoonsgegevens)“ over u bij het gebruik van deze website (hierna de „Site“).
Als gegevensbeheerder respecteren we de privacy en beschermen we de persoonlijke gegevens van gebruikers van onze site.

Dit beleid is bedoeld om u te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en over uw rechten op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens met betrekking tot de toepasselijke bepalingen ter zake, in het bijzonder wet 78-17. van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden bekend als „Gegevensverwerking en vrijheden“ in de laatste versie en met de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing sinds 25 mei 2018.

Artikel 1 – Reikwijdte van dit privacybeleid

Dit beleid bevat de principes en richtlijnen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, waaronder persoonlijke gegevens die op of via de site worden verzameld.

Vallée de la Drôme Tourisme verzamelt Persoonsgegevens (online, ook per e-mail, of offline); dit beleid is van toepassing ongeacht de manier van verzamelen of verwerken.

Het begrip persoonlijke gegevens verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is „identificeerbaar“ wanneer hij kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatienummer of naar een of meer elementen die specifiek voor hem zijn.

„Niet-persoonlijke gegevens“ komt overeen met informatie waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd.

Artikel 2 – Opslagplaatsen van persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend in Frankrijk opgeslagen door onze webhostingprovider:

OVH
Kellermannstraat 2
59100 Roubaix – Frankrijk
www.ovh.com

Artikel 3 – Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Vallée de la Drôme Tourisme, Gare des Ramières – Chemin des Fouilles – 26400 Allex; bepaalde technische diensten (Web-Hosting) worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners (IRIS Interactive). Overeenkomstig artikel 28 van de AVG is deze dienstverlener gebonden aan een strikte vertrouwelijkheidsclausule die elk gebruik verbiedt van de hem toevertrouwde gegevens die niet voorzien zijn in het dienstencontract en die hem verplicht technische maatregelen te nemen en die voldoen aan de vereisten van beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 4 – Verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

 • Naam,
 • Voornaam,
 • Volledig adres,
 • E-mail adres,
 • Telefoonnummer,

En alle andere persoonlijke gegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

Opmerking voor bezoekers en gebruikers van de site: bepaalde functies en kenmerken van de site kunnen alleen worden gebruikt als u bepaalde persoonlijke gegevens aan Vallée de la Drôme Tourisme meedeelt wanneer u de site bezoekt of gebruikt. U bent vrij om al dan niet, geheel of gedeeltelijk, Uw

Persoonlijke gegevens.

Als u er echter voor kiest om ze niet te verstrekken, kan een dergelijke beslissing de verwezenlijking of bevredigende verwezenlijking van de hieronder beschreven doelstellingen verhinderen, werken bepaalde diensten en bepaalde functies van de site mogelijk niet correct en / of wordt u de toegang geweigerd. toegang tot bepaalde pagina’s van de site.

Cookies en andere trackers

De site kan cookies of andere technologieën gebruiken die waarschijnlijk persoonlijke gegevens verzamelen of opslaan. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en gebruikt om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens met betrekking tot uw browsen op de site vast te leggen.

Cookies kunnen permanent zijn (en blijven nadat u de verbinding met de site heeft verbroken om te worden gebruikt tijdens uw volgende bezoeken aan de site) of tijdelijk (en verdwijnen zodra u de verbinding met de site verbreekt).

Vallée de la Drôme Tourisme gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, met name door:

 • een dienst uw apparatuur laten herkennen, zodat u niet meerdere keren dezelfde informatie hoeft in te voeren om dezelfde taak uit te voeren;
 • de gebruikersnaam en het wachtwoord herkennen die u al hebt opgegeven, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren op elke webpagina die ernaar vraagt.

Vallée de la Drôme Tourisme gebruikt cookies om verkeer en gegevens op de Sites te analyseren om:

 • het aantal gebruikers van de diensten meten, waardoor ze gemakkelijker te gebruiken zijn en ervoor zorgen dat ze snel op uw verzoeken kunnen reageren;
 • help Vallée de la Drôme Tourisme om de manier waarop gebruikers omgaan met de services te begrijpen om deze te verbeteren.

Vallée de la Drôme Tourisme kan ook gebruikmaken van de diensten van externe aanbieders om de diensten namens haar uit te voeren en in het bijzonder voor:

 • uw surfgedrag analyseren en het publiek van de sites en applicaties meten;
 • uw interessegebieden analyseren en u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen aanbieden;
 • u toestaan ​​om de inhoud van de applicatiesites te delen met andere mensen op sociale netwerken of om deze andere mensen te laten weten wat u bekijkt of wat u denkt (bijv. de „Vind ik leuk“ -knop op Facebook)

In dit geval kunnen onzichtbare „pixels“ en cookies van deze externe providers worden gebruikt en opgeslagen. Bij het verzenden van de informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, zorgen de cookie-instellingen ervoor dat het IP-adres vóór geolocatie en vóór opslag anoniem wordt gemaakt. Onze dienstverleners zullen deze informatie gebruiken om uw gebruik van de site te evalueren, om rapporten over de activiteit van de site op te stellen voor Vallée de la Drôme Tourisme, en om u betere diensten en advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw behoeften. Ze zullen uw IP-adres niet associëren met andere van hun gegevens.

Wanneer u door de site bladert, zijn cookies standaard ingeschakeld en kunnen gegevens lokaal op uw hardware worden gelezen of opgeslagen. De eerste keer dat u een cookie ontvangt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kunt u dus beslissen om deze te accepteren of te weigeren. Door de Sites te blijven gebruiken, accepteert u uitdrukkelijk het gebruik door Vallée de la Drôme Tourisme van dergelijke cookies.

U kunt uw browser ook configureren om cookies systematisch te weigeren (inclusief cookies die worden gebruikt voor doelgroepmeting). Als dit het geval was, werken bepaalde functionaliteiten en kenmerken van de site mogelijk niet correct en hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen of diensten van de site.

Als u uw informatie wilt wijzigen of verwijderen, raadpleeg dan artikel 8: Uw rechten.

U kunt uw cookiebeheerpaneel openen om het opslaan en lezen van cookies te configureren.

Dataretentie

Op type gegevens:

 • Gegevens burgerlijke stand (naam, voornaam, postadres, enz.): Max. 3 jaar. ;
 • Aansluitgegevens: max. 3 jaar. ;
 • Locatiegegevens = 48 uur;

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor een periode die nodig is en in verhouding staat tot het doel waarvoor ze zijn verzameld, namelijk voor een maximale periode van 3 jaar vanaf de laatste uitwisseling die u met ons heeft gehad en die op uw initiatief is uitgevoerd.
Na de bovengenoemde periodes worden uw gegevens puur verwijderd of geanonimiseerd.

Artikel 5 – Doeleinden van het verzamelen van persoonlijke gegevens

Zoals hierboven aangegeven, verstrekt u uw persoonlijke gegevens op vrijwillige basis.
Persoonlijke gegevens worden over het algemeen verzameld voor de behoeften van de activiteit van Vallée de la Drôme Tourisme, zoals het verbeteren van de marketing- en reclame-inspanningen van Vallée de la Drôme Tourisme, betere aanpassing van de producten en diensten van Vallée de la Drôme Tourisme aan de behoeften van klanten of naleving met wettelijke rapportageverplichtingen en andere soortgelijke activiteiten.
Vallée de la Drôme Tourisme verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens over u voor de behoeften van haar activiteiten en in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

Wij verwerken uw gegevens geheel of gedeeltelijk voor:

 • Reageren op verzoeken verzonden naar Vallée de la Drôme Tourisme via het contactformulier,
 • Verstuur brochures naar aanleiding van een aanvraag op het brochurebestelformulier,
 • Link internetgebruikers en Vallée de la Drôme Tourisme-partners,
 • Een nieuwsbrief sturen naar internetgebruikers die zich registreren op het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief,
 • Reageren op verzoeken om informatie en offertes voor de diensten van Vallée de la Drôme Tourisme „rondleidingen voor groepen“ via het contactformulier voor groepen,
 • u in staat stellen informatie op te vragen en te verkrijgen over Vallée de la Drôme Tourisme en de producten en diensten van Vallée de la Drôme Tourisme,
 • U interactief en gepersonaliseerd gebruik van de site mogelijk maken,
 • U toestaan ​​om door onze site te bladeren en onze inhoud aan uw apparaat aan te passen om uw browsen te verbeteren,
 • U toestaan ​​om onze inhoud te delen op sociale netwerken,

Met inachtneming van de toepasselijke lokale wetgeving, geeft u door het verstrekken van uw e-mailadres uitdrukkelijk toestemming aan Vallée de la Drôme Tourisme om deze te gebruiken met andere persoonlijke gegevens die nuttig zijn om u commerciële of marketingberichten te sturen.

Vallée de la Drôme Tourisme zal uw e-mailadres waarschijnlijk ook gebruiken voor administratieve doeleinden of andere niet-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen die aan de site zijn aangebracht).

Artikel 6 – Voorwaarden voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens

De „verwerking“ van persoonlijke gegevens omvat in het bijzonder het gebruik, het bewaren, vastleggen, overdragen, aanpassen, analyseren, wijzigen, aangeven, delen en vernietigen van persoonlijke gegevens, afhankelijk van wat nodig is gezien de omstandigheden of wettelijke vereisten.

Alle verzamelde Persoonsgegevens worden voor een beperkte periode bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking en alleen voor de periode voorzien door de toepasselijke wetgeving.

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen op het vasteland van Frankrijk.

Artikel 7 – Links naar websites die niet worden beheerd door Vallée de la Drôme Tourisme

De site kan links bevatten naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn.

Vallée de la Drôme Tourisme heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens die zij kunnen verzamelen. Bijgevolg wijst Vallée de la Drôme Tourisme elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking door deze derden van uw persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om kennis te nemen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derde partijen.

Artikel 8 – Doorgifte van persoonsgegevens

In het geval van toegang tot de Site vanuit een land dat geen lid is van de Europese Unie waarvan de wetgeving met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van gegevens verschilt van die van de Europese Unie, vestigen wij uw aandacht op het feit dat door door te gaan met het gebruik van de Site, die wordt beheerst door de Franse wetgeving, de overeenkomstige gebruiksvoorwaarden en dit beleid, u uw persoonlijke gegevens overdraagt ​​naar de Europese Unie en instemt met deze overdracht.

Uw Persoonsgegevens kunnen binnen Vallée de la Drôme Tourisme openbaar worden gemaakt voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 van dit beleid.

Vallée de la Drôme Tourisme kan uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie doorgeven, op voorwaarde dat vóór de overdracht ervan verzekerd is dat entiteiten buiten de Europese Unie een passend beschermingsniveau bieden, in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving.

Als Vallée de la Drôme Tourisme verneemt dat een derde partij aan wie Vallée de la Drôme Tourisme Persoonsgegevens heeft verstrekt voor de doeleinden uiteengezet in Artikel 3 hierboven, Persoonsgegevens gebruikt of openbaar maakt zonder dit Beleid na te leven of in strijd is met de toepasselijke wetgeving, CHANTILLY- SENLIS TOURISME zal alle redelijke stappen ondernemen om dergelijk gebruik of openbaarmaking te voorkomen of te beëindigen.

U hebt ook het recht om Vallée de la Drôme Tourisme al dan niet te machtigen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze persoonlijke gegevens in eerste instantie zijn verzameld. U kunt bezwaar maken tegen dit gebruik door te verwijzen naar artikel 8 hieronder.

Vallée de la Drôme Tourisme moet mogelijk uw Persoonsgegevens ook aan derden doorgeven als Vallée de la Drôme Tourisme van mening is dat een dergelijke overdracht om technische redenen noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor hostingdiensten door een derde partij) of om haar wettelijke belangen te beschermen (voor bijvoorbeeld in het geval van verkoop van activa aan een derde partij, wijziging van zeggenschap of gehele of gedeeltelijke liquidatie van Vallée de la Drôme Tourisme).

Bovendien kan Vallée de la Drôme Tourisme Uw Persoonsgegevens delen met de wederverkoper waarvan U afhankelijk bent of die is toegewezen aan het gebied waarin U zich bevindt voor de behoeften van de activiteit van Vallée de la Drôme Tourisme. Vallée de la Drôme Tourisme kan uw Persoonsgegevens ook delen met zakenpartners wanneer Vallée de la Drôme Tourisme en de zakenpartner gezamenlijk een evenement sponsoren of gezamenlijk deelnemen aan een marketingactie waarbij u betrokken bent.

Vallée de la Drôme Tourisme kan uw persoonlijke gegevens doorgeven als de wet dit vereist of als Vallée de la Drôme Tourisme te goeder trouw van mening is dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridische procedure (bijvoorbeeld een mandaat, een dagvaarding of een andere rechterlijke beslissing) of om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Vallée de la Drôme Tourisme, onze klanten of het publiek te beschermen.

Indien de toepasselijke wetgeving dit toelaat, kan Vallée de la Drôme Tourisme uw persoonsgegevens ook delen met derden om u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen te bieden.

Deze overdrachten kunnen plaatsvinden via internet of op een andere methode die door Vallée de la Drôme Tourisme geschikt wordt geacht in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het interne veiligheidsbeleid van Groupe Vallée de la Drôme Tourisme.

Artikel 9 – Uw rechten

Uw recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens

U heeft recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens, afhankelijk van het geval, te corrigeren en aan te vullen indien ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.

Uw recht om uw gegevens te wissen

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de eerder gegeven toestemming in;
 • u maakt om legitieme redenen bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van persoonsgegevens voldoet niet aan de bepalingen van toepasselijke wet- en regelgeving.

Desalniettemin zal de uitoefening van dit recht niet mogelijk zijn wanneer het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met de wet- of regelgeving en in het bijzonder bijvoorbeeld voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van rechten voor de rechtbank.

Uw recht om de gegevensverwerking te beperken

U kunt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken in de gevallen waarin de wet en regelgeving voorzien.

Uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke.

Uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Sinds 25 mei 2018 heeft u recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

De gegevens waarop dit recht kan worden uitgeoefend zijn:

 • alleen uw persoonlijke gegevens, met uitsluiting van geanonimiseerde persoonlijke gegevens of gegevens die u niet aangaan;
 • declaratieve persoonsgegevens en de hierboven genoemde persoonsgegevens;
 • persoonsgegevens die geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden, zoals beschermd door het zakengeheim.

Dit recht is beperkt tot verwerking op basis van toestemming of op basis van een contract, evenals persoonlijke gegevens die u persoonlijk hebt gegenereerd.

Dit recht omvat geen afgeleide gegevens of afgeleide gegevens, dit zijn persoonlijke gegevens die zijn aangemaakt door Vallée de la Drôme Tourisme.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de gegevensverwerking die we uitvoeren gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. We zullen dan stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens zonder dat de eerdere bewerkingen waarvoor u toestemming had gegeven, in twijfel worden getrokken.

Uw recht om in beroep te gaan

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de CNIL op Frans grondgebied, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Uw recht om postmortale richtlijnen op te stellen

U heeft de mogelijkheid om richtlijnen op te stellen met betrekking tot het bewaren, wissen en communiceren van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden en dit met een vertrouwde derde partij, gecertificeerd en verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de wil van de overledene wordt gerespecteerd in overeenstemming met de vereisten van het toepasselijke wettelijke kader.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Alle bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend:

 • per post naar het volgende adres: Gare des Ramières – Chemin des Fouilles – 26400 Allex, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart en een bewijs van adres;
 • via ons e-mailadres [email protected]. U krijgt dan een procedure toegestuurd om uw identiteit te valideren.

Opmerking: de documenten die in het kader van deze procedure worden verzonden, worden puur vernietigd en de gegevens die mogelijk tijdens de procedure worden verzameld, worden definitief verwijderd aan het einde van deze laatste.

Houd er ook rekening mee dat alle verzoeken die niet aan deze richtlijnen voldoen, worden genegeerd.

Wij verbinden ons ertoe om binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek op deze verzoeken te reageren. Deze periode kan met 2 maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen verzoeken, d.w.z. in totaal 3 maanden.

Als u een account heeft, kunt u uw recht op toegang en rectificatie uitoefenen door in te loggen op uw account.

Met betrekking tot de uitoefening van het recht op informatie is het echter mogelijk dat we niet verplicht zijn ernaar te handelen als:

 • u beschikt al over deze informatie;
 • de registratie of mededeling van uw persoonlijke gegevens is uitdrukkelijk bij wet voorzien;
 • communicatie van informatie blijkt onmogelijk;
 • het verstrekken van informatie zou een onevenredige inspanning vergen.

Artikel 10 – Gegevensbeveiliging en ontvangers

Vallée de la Drôme Tourisme zorgt voor de bescherming en beveiliging van de persoonlijke gegevens die u hebt gekozen om aan haar te communiceren, om hun vertrouwelijkheid te waarborgen en te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of bekendgemaakt aan onbevoegde derden.

Vallée de la Drôme Tourisme heeft fysieke, elektronische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging of mogelijke vernietiging van deze Persoonsgegevens te voorkomen. Onder deze beschermingsmaatregelen integreert Vallée de la Drôme Tourisme technologieën die speciaal zijn ontworpen om Persoonsgegevens te beschermen tijdens de overdracht ervan. Ondanks de inspanningen van Vallée de la Drôme Tourisme om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan Vallée de la Drôme Tourisme de onfeilbaarheid van deze bescherming echter niet garanderen vanwege de onvermijdelijke risico’s die kunnen optreden tijdens de verzending van persoonlijke gegevens.

Omdat alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk zijn, is hun toegang beperkt tot werknemers en dienstverleners van Vallée de la Drôme Tourisme die deze nodig hebben in het kader van de uitvoering van hun missie. Alle personen die toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht en worden blootgesteld aan disciplinaire maatregelen en/of andere sancties als zij deze verplichtingen niet nakomen.

Het is echter belangrijk dat u voorzichtig bent om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en de informatie in uw account. Daarom moet u ervoor zorgen dat u uw sessie sluit in geval van gedeeld gebruik van dezelfde computer of dezelfde terminal.

Artikel 11 – Conflictoplossing

Hoewel Vallée de la Drôme Tourisme redelijke maatregelen heeft genomen om Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele transmissie- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.

Vallée de la Drôme Tourisme wil echter de bescherming van persoonsgegevens garanderen. Als u reden hebt om aan te nemen dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens in gevaar is gebracht of dat deze zijn misbruikt, wordt u verzocht contact op te nemen met Vallée de la Drôme Tourisme op het volgende adres: [email protected]
Vallée de la Drôme Tourisme zal klachten met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens onderzoeken en proberen deze op te lossen in overeenstemming met de principes die zijn opgenomen in dit beleid.

Ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens of misbruik ervan kan een overtreding vormen volgens de lokale wetgeving.

Artikel 12 – Contact

Voor vragen over dit beleid, om geen informatie meer te ontvangen van Vallée de la Drôme Tourisme of voor een verzoek tot rectificatie, toevoeging, update of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar het “ volgende e-mailadres: [email protected]

Artikel 13 – Datum van inwerkingtreding en herzieningen van het privacybeleid

Dit beleid kan worden bijgewerkt in overeenstemming met de behoeften van Vallée de la Drôme Tourisme en de omstandigheden of indien wettelijk vereist. Wij nodigen u dan ook uit om regelmatig kennis te nemen van de updates.

Laatst gewijzigd: 02/12/2021